วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 


พระราชบัญญัติ

พระราชกฤษฎีกา

ออกตามความในกฎหมายเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ออกตามความในกฎหมายอื่น ๆ


กฎกระทรวง

ประกาศ

ระเบียบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น