วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

43 การดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน เกี่ยวกับฉัน

 

38 รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปี 2565


 

39 ประมวลจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ


 

40 การขับเคลื่อนจริยธรรม